Dit privacyreglement regelt de verwerking van uw persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gebruiker van dit privacyreglement, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is BV Visite – Lindenlaan 5 – 9940 Ertvelde.

Lees dit beleid aandachtig doorn want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt.

Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website en door het op deze website vermelde e-mailadressen verschaffen van persoonsgegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van dit privacybeleid en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf. 

Doel van de verwerking

We gebruiken jouw persoonsgegevens enkel om met jou in contact te treden, met jou te kunnen communiceren en dit alles in het kader van de te leveren dienstverlening. Jouw gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden. Jouw persoonlijke gegevens zoals jouw telefoonnummer, emailadres, adres, … gebruiken we uitsluitend om met jou in contact te komen in het kader van communicatie omtrent Visite. Indien er verder geen overeenkomst uit het contact voortvloeit, worden deze gegevens 2 jaar na ontvangst verwijderd.

Verwerken persoonsgegevens

In het geval er een verdere overeenkomst tot stand komt vanuit de contactname, zullen we over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel de basis contactgegevens. Deze gegevens zullen we alleen gebruiken in het kader van de met jou overeengekomen dienstverlening. Enkel de noodzakelijke gegevens zullen hiervoor gebruikt worden. Deze gegevens worden enkel gedeeld met derden mits jouw uitdrukkelijke toestemming.

Recht van verzet

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heeft U steeds het recht om U te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

Beveiliging

We zorgen ervoor dat jouw gegevens veilig zijn bij ons. Bij de verwerking van jouw persoonlijke gegevens kunnen we gebruik maken van een of meerdere verwerkers. Er worden allen verwerkersovereenkomsten afgesloten overeenkomstig de daaraan in de AVG gestelde eisen. Gegevensverwerking buiten de EU zijn uitgesloten. Wij delen geen gegevens zonder jouw toestemming. 

Bewaartermijn

Visite bewaart jouw gegevens zo lang als nodig voor de verwerking van jouw gegevens, rekening houdende met de wettelijke en fiscale verplichtingen. 

Rechten betrokkene

Visite respecteert jouw privacy rechten. U heeft hierbij recht op inzage, correctie en verwijdering van jouw persoonsgegevens. In dit geval dient u contact op te nemen met Visite.

Veiligheid en milieu

Visite haalt voeldoening als de gasten zich thuis voelen. Echter zijn er basisregels waaraan dient voldaan te worden. Voorbeelden hiervan zijn niet roken, geen open vuur, geen barbecue, kamers en openbare ruimtes dienen schoon en netjes gehouden te worden, … de ruimtes van Visite zijn 24 uur per dag toegankelijk tijdens een verblijf.

De EHBO doos en blusmiddelen staan aangeduid op website en op de plattegronden in de inkom en in de restaurantruimte. Volg de instructies bij een noodgeval.

Links 

Op onze website staan links naar externe websites. Door op deze linken te klikken, ga je naar een website buiten de onze. Deze maken mogelijks gebruik van cookies. Gelieve het cookie- of privacyreglement van de betreffende website te raadplegen.